A A A

Miłość - wybrane sentencje

Miłość jest najwyższą siłą wszechświata, to ona wprawia w ruch gwiazdy. (A. Dante)

Prawdziwie kochasz wtedy, kiedy nie wiesz dlaczego. (L. Tołstoj)

Nie, ta sztuczka się nie uda... Jak można wytłumaczyć prawami chemii i fizyki tak ważny biologiczny fenomen, jakim jest pierwsza miłość. (A. Einstein)

Miłości nie udowadnia się słowami. (M. Gogol)

Dla większości ludzi problem miłości tkwi przede wszystkim w tym, żeby być kochanym, a nie w tym, by kochać, by umieć kochać. (E. Fromm O sztuce miłości)

Miłość prawdziwa zaczyna się wtedy, gdy niczego w zamian nie oczekujesz. (A. de Saint-Exupéry)